SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderparken
The Solander Garden

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

 


In memoriam


Ola Sundén
Solanderföreningens hedersmedlem och mångårige kassör, Ola Sundén, är död.
Ola var en av initiativtagarna vid bildandet av Solanderföreningen och drivande kraft i utvecklingen av Solanderföreningens verk-samheter. Från bildandet av en interimsstyrelse 1998 fram till år 2014 fungerade han som Solanderföreningens kassör. För många är bilden av Ola omvärvd av rök vid grilltunnan för alltid förknippad med kyrkmarknaden i Öjebyn. När han 2014 på grund av sviktande hälsa tvingades lämna sitt styrelseuppdrag utsågs han till Solanderföreningens hedersmedlem nr 4.
Tomrummet efter Ola blir stort men minnet av honom är varmt och ljust.

Solanderföreningen


 

Nytt!...Tidningsklipp ....Nytt!
Klipp om Solanderföreningen under årens lopp

 

Du är besökare sedan januari 2001

Sidan uppdaterad 2015-07-31Webmaster