SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderparken
The Solander Garden

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

Solanderföreningen samverkar med...

 


Solandergårdens sommarcafé öppnar den 18/6

kl. 11.00. Välkomna!

------

13/7 Lunchkonsert i Solanderparken kl. 13.00

------

INFORMATION
Medlemskap i Solanderföreningen innebär att medlemmen ger sitt medgivande till Solanderföreningen att i enlighet med EUs datalagringsdirektiv (GDPR) lagra information om medlemmens namn, adress, bostadsort, telefonnummer, e-postadress och kön. Lagrad information skall endast hanteras av Solanderföreningen och enbart för att kommunicera med medlemmen.

 

 

Nytt!...Tidningsklipp ....Nytt!
Klipp om Solanderföreningen under årens lopp

 

Du är besökare sedan januari 2001

Sidan uppdaterad 2018-05-01

Webmaster