SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

Kulturskyltar i Öjebyn


Bilden visar den skylt som placerats ut vid infarterna till
Öjebyn. Skylten har formgivits av Solanderföreningens
ordförande Per-Arne Nyman.

Solanderföreningen har i samarbete med Piteå landsförsamling genomfört en skyltning av kulturellt värdefulla platser och byggnader i Öjebyn. Ett 30-tal skyltar med förklarande text har placerats ut.


En broschyr, med karta som utvisar skyltarnas placering och med en text beskrivande Öjebyns utveckling under århundradena, har tagits fram och finns att få hos Solanderföreningen och på pastorsexpeditionen.


På följande platser finns informationstavlor

1. Kyrkan 2. Klocktornet
3. Sockenstugan 4. Solanderparken
5. Kungastenen 6. Marmorstenen
7. Kyrkstuga 28 8. Margretelund/ Hamn i Gamla staden
9. Kyrkogården 10. Stall
11. Häktet 12. Likboden
13. Prostgården 14. Gyllenbåge's
15. Kronboden / Avlastningskaj 16. Kvarnen
17. Gästgiveri 18. Piteå sockens första folkskola (Biblioteket)
19. Hesselgård 20. Björklunda, kyrkoherdeboställe
21. Kullen 22. Storstrand
23. Avrättningsplats, Båtskatakajen 24. Grans Naturbruksskola Översteboställe, Gamla gran
25. Framnäs 26. Hamnviken
27. Nygården = Försöksgården, SLU 28. Villa Hede
29. Linnés källa 30. Karlberg
31. Contortatall 32. Hällbergssund

 

Kulturskylt vid Hesselgård

 

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster