SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

HMB Endeavour


Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur: Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html

Eftermiddag och kväll

Vid åtta glas på eftermiddagen (kl.4) avslutades sjömännens egentliga arbetsdag. Det blåstes till kvällsvard och återstoden av spritransonen delades ut. Kort före solnedgången beordrades alla ut till sina stationer. Kanonerna säkrades för natten, rep rullades ihop, däcket sopades och till kaptenen meddelades att skeppet var i god ordning. ”Down hammocks” blåstes vanligtvis kl.8 följt av ”Ship’s company, fire and lights out”. När denna order gavs återvände de som inte tillhörde aktuellt vaktmanskap till sina kojer och släckte ljusen för att undvika att brand utbröt. En sjökadett sändes en gång i timmen ner för att kontrollera att inga ljus tänts på nytt. Officerarna tilläts att ha ljus ytterligare två timmar innan ordern ”Lights out!” gavs. Efter detta lägrade sig lugnet över skeppet och endast repens knirkande och vakten rop ”Allt väl” hördes.

När det rådde fint väder hade männen bara att då och då justera seglen och i övrigt att försöka hålla sig vakna. Sjömän med nattjänst var enligt Krigslagarna skyldiga att hålla sig vakna i annat fall riskerade man dödsstraff. Denna regel efterlevdes inte alltid.

Att ta sig en tupplur under vakten kallades ”taking a caulk” (=att ta en diktning/tätning). Det berodde på att becket som diktats mellan skeppsplankorna under dagen hetta hade mjukats upp och blivit klibbigt. Den som la sig ner på däcket vaknade upp med svarta ränder av becket på sina kläder. Det var därför närmast omöjligt att dölja vad man haft för sig. När det regnade hade nattvakten också till uppgift att samla in regnvatten som skulle användas som tvätt- och dricksvatten


 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster