SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

HMB Endeavour


Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur: Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html


Under dagen


Sedan morgonens sysslor avslutats var sjömännen sysselsatta med de uppgifter som hörde samman med deras befattning. ”The idlers” jobbade under däck. Vakten på däck var sysselsatt med underhåll av riggen. Märsgastarna övade sig i att hantera seglen. Marinsoldaterna paraderade och övade sig tillsammans med en del av sjömännen i att hantera handeldvapen.

Vid sju glas (kl.11 f.m.) kom kaptenen ut med svarta listan och alla kommenderades att bevittna bestraffningarna. Därefter började officerarna förbereda mätningen av solhöjden som skedde mitt på dagen (kl.12).

Vid åtta glas (kl.12) blåste båtsmannens assistent besättningen till middagsmål, en av de angenäma stunderna på dagen. Kl. 12.30 blev det ännu muntrare när mässpojkarna hämtade groggarna till sitt bordslag i sina stora ”blackjacks” (en stor mugg som användes för att dricka öl eller grogg). Under de närmaste timmarna drack och sjöng sjömännen och köpslog med sina groggransoner.

Vid två glas avlöstes vaktmanskapet och sjömännen fortsatte med sina sysslor. Seglen justerades, riggen målades och man hade vapenövningar. Kl. 2 e.m. pumpades färsk vatten upp till tunnorna för dricksvatten.

 

 

-------------------------

Länkar

The Endeavour

The official Endeavour website

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster