SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

HMB Endeavour


Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur: Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html


Ovälkomna fripassagerare


Besättningen tvingades dela med sig av sina ransoner till ett stort antal oönskade fripassagerare. Vivlar och skalbaggar hemsökte skorporna som en landsplåga. Banks skakade ut 1000 sådana ur en skorpa och urskilde 5 olika arter vid inspektionen. Han rapporterade att när man åt dessa smakade de bittert som senap.
För att bli av med baggarna gav officerarna ofta order om att skorporna skulle bakas om i skeppets ugn ( eller i den bärbara ugnen i land). Detta gjorde att baggarna kröp bort från skorporna. Den lyxen kunde inte den vanliga besättningen unna sig. De fick äta skorporna på natten när det var mörkt så att man inte såg vad mer man åt. De mer erfarna sjömännen tog det hela ganska lugnt –” det är åtminstone färskt kött”.
Ohyran bosatte sig också i spannmålen. Man brukade därför göra högar eftersom ohyran ofta kröp upp till toppen och då kunde strykas bort.

Maskar hemsökte också många av förråden. De sades ”segla” på skorpor och dessa fick därför öknamnet pråmar. Ett sätt att bli av med maskarna var att placera en död fisk uppe på säcken med skorpor. När fisken täcktes med mask kastades den överbord och ersattes med en ny till dess alla maskar lämnat skorporna. I motsats till baggarna smakade inte maskarna bittert.

Livsmedel som låg öppet bara några minuter täcktes ofta helt av kackerlackor. De borrade så fullt med hål i födan att den liknade en vaxkaka. Kackerlackor var särskilt förtjusta i bläck. Böcker klarade sig mot deras angrepp bara om de var hårt ihopbundna.

Råttor var ett ständigt hot mot skeppets matförråd, Råttor åt också segel, kläder och gnagde till och med av det hårda skinnet under sjömännens fötter medan de sov. Även om råttorna vid desperata tillfällen kunde erbjuda fäskt kött orsakade de enorm skada över hela skeppet
De tre kattorna ombord på Endeavour höll effektivt råttpopulationen under kontroll och var utan tvekan de mest välfödda medlemmarna av besättningen.

 

 

-------------------------

Länkar

The Endeavour

The official Endeavour website

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster