SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

HMB Endeavour


Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur: Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html


I hamn


När skeppet låg i hamn var rutinerna helt annorlunda. Även om manskapet sällan tilläts gå i land (p.g.a. risken för desertering) var disciplinen avslappnad. Kvinnor tilläts komma ombord och sjömännen hade mer fritid.
Under uppehållet i Rio var besättningen förbjuden att lämna skeppet på order av vicekungen (den portugisiske) som misstänkte att det flatbottnade Endeavour var ett smuggelfartyg.

Efter månader till sjöss och i en hamn som var känd för sitt rumlande och sina kvinnor måste besättningen känt sig synnerligen rastlös. Om det fanns andra skepp i hamnen hade sjömännen tillåtelse att besöka dem på söndagseftermiddagarna. Vid dessa tillfällen var det besökta skeppet vanligtvis mycket gästfritt vad gällde att dela spritransonen vilket innebar att sjömännen återvände hem till sitt skepp påtagligt berusade.

 

 

-------------------------

Länkar

The Endeavour

The official Endeavour website

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster