H M B Endeavour

Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur:
Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html

Mathållning

När Amiralitetet förberedde sig på att skicka ett fartyg halvvägs runt jorden var en av de viktigaste uppgifterna att se till att man hade tillräckliga förråd av livsmedel för att livnära besättningen under hela resan. Det fanns endast några få vänligt sinnade nationer där man kunde tänkas få fylla på förråden och ingen kunde på förhand säga vad för slags föda som skulle finnas tillgänglig i ”okända delar”. Därför var förråden som man förde med sig hemifrån av livsavgörande betydelse. Livsmedlen måste tillfredsställa sjömännens mycket konservativa smak. De måste dessutom vara billiga och vara hållbara i minst två år.
För att en långresa skulle vara framgångsrik måste livsmedlen (på sjöspråk viktualierna) hålla besättningen i så god hälsa att den kunde utföra det hårda arbetet ombord på ett segelfartyg.

I slutet av 1700-talet var ett skepps basföda saltat kött och saltat fläsk ,(– saltat därför att en stark saltlake dödade de flesta bakterierna och därför höll köttet ätbart i åtskilliga år -) torkade ärtor, skorpor, havremjöl, smör, ost och socker. Dessa förråd torde ha tillfredsställt de flesta sjömän smaklökar och de åt förmodligen bättre ombord än hemma hos sina familjer.

Förråden administrerades av Amiralitetets Viktualiestyrelse. Alla livsmedel inköptes som råvaror (d.v.s. mjöl för bakning osv.). Tillverkningen utfördes på olika sjöfartsinrättningar (Flottan hade egna bagerier, bryggerier, slakterier osv.) eller av privata entreprenörer.

Efter produktionen packades livsmedlen i tunnor (utom brödet som förvarades i säckar) och sändes till Flottans huvudlager i Deptsford ( öknamn Old Weevil). I detta lager kunde man förvara förråd tillräckliga för 25000 man i 112 dagar. Tyvärr var Flottans regler sådan att äldre mat måste förbrukas först vilket innebar att ett fartyg kunde utrustas med livsmedel som redan lagrats i åtskilliga månader eller t.o.m. hade lämnats tillbaka av andra skepp.

Ombord var pursern förrådsofficer med ansvar för livsnödvändiga förnödenheter inklusive livsmedlen. Eftersom Endeavour hade en liten besättning sköttes purserns uppgifter av Cook. Det gjorde det möjligt för honom att genomföra regelbundna inventeringar och hålla ett öga på skeppets förråd. Det förhindrade också att man som vanligt var struntade i sjömännens behov för att spara pengar.

Endeavour var ursprunligen utrustad för 70 mans besättning i 12 månader. Förråden kompletterades när ytterligare sjömän och övriga person togs ombord före avresan.

När Endeavour lämnade England medförde den följande förråd:

Skorpor 21120 pund (9850 kg) i tunnor
Bröd i säckar och fat
Mjöl för bakning 8800 pund (5500 liter) i tunnor/fat
Sprit 1584 gallons (7200 liter) i tunnor
Salt kött 4000 bitar
Salt fläsk 6000 bitar

Talg 800 pund (362 kg)

Senapsfrön 260 pund (109 kg)

Russin 2500 pund (1134 kg)

Ärtor 187 bushels (6433 liter) i tunnor

Havremjöl 10 bushels (364 liter)

Vete (120 bushels (3468 liter)

Matolja 118 gallons (535 liter)

Socker 1500 pund (680 kg)

Vinäger 495 gallons (2250 liter)

Surkål (Sauerkraut) 7700 pund (3495 kg)

Malt 40 bushels i hogsheads
[= 63 gallons/~263 liter]
(1456 liter)

Arrak 99 gallons (449 liter)

Salt 20 bushels (728 liter)

Saloop [dryck av salep och mjölk]
40 pund (18 kg)

Ransoner

Amiralitetets reglemente föreskrev att varje besättningsmedlem skulle tilldelas ett pund (ca 450 g) skorpor och en gallon (ca 4,55 liter) öl varje dag. Övriga ransoner utdelades i olika mått på särskilda dagar. Varje vecka skulle varje sjöman ha fått:
Salt kött – 4 pund (1,8 kg) (2 pund tisdag och lördag)
Salt fläsk – 2 pund (0,9 kg) ( 1 pund torsdag och söndag)
Ärtor – 2 pints (1,1 liter) ( ½ pund måndag, onsdag, torsdag, fredag)
Havre-/vetemjöl – 3 pints (3,7 liter)( 1 pint måndag onsdag och fredag)
Smör – 6 ounces (170 g)
Ost – 12 ounces (340 g)

 


Livet ombord på Endeavour

Skeppet

Morgon Under dagen Afton Söndag Veckorutin
I hamn Klädsel Fripassagerare Mat Dryck Hälsa