SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

HMB Endeavour


Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur: Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html


På morgonen


Strax före mellanvaktens åtta glas (omkring kl.4 på morgonen) kallades morgonens vaktavlösning upp på däck. Efter mönstring sändes manskapet ut till sina stationer. Rorgängare och utkik avlöstes och loggen sattes i sjön.Strax efter kl. 4 purrades ”the idlers” – ”lättingarna”( =benämning på de i besättningen som utförde sysslor dagtid som inte direkt hörde ihop med sjöfart t.ex... kock, smed, timmerman m.fl.). Kocken gjorde upp eld i kabyssen, timmermännen och båtsmännen tog itu med sina sysslor.Vid femtiden rullade matroserna upp byxbenen och började rengöra skeppet. Vatten pumpades upp på däck som man skrubbade med skursten stående på alla fyra. Skurstenarna var stenblock stora som en kudde och med ena sida flat och den andra rundad. På den rundade sidan satt två ringar av järn genom vilket ett rep löpte. Sand stöddes ut på det våta däcket och man drog skurstenarna fram och tillbaka i repet. Sanden, vattnet och skurstenen hade ungefär samma skurande effekt som sandpapper. (Skurstenarna var för övrigt tillverkade av sönderslagna gravstenar och kyrkliga monument). Trånga och svåråtkomliga platser (t.ex. under kanonerna) skurades med handstenar ( som kallades biblar eller böneböcker med avseende på storleken). Den smutsiga sanden spolades över bord och däcket torkades med moppar som kallades (officers-)epåletter. Samtidigt putsades all mässing och rep och tåg snyggades till och gjordes redo för användning.Kl. 8 sänktes mässborden i position och alla - sånär som rorgängare, utkik och ansvarig officer – blåstes till frukost. Kl. 8.30 gavs order om rengöring av nedre däck. De nedre däcken skrubbades med skurstenar och sand. Vatten användes bara när det var torrt väder och kanonportarna kunde hållas öppna så att plankorna torkade. Man använde ofta vinäger för att desinficera balkarna på nedre däck.


----------------------

Livet ombord på Endeavour

Vakter_glas

Morgon Under dagen Afton Söndag Veckorutin
I hamn Klädsel Fripassagerare Mat Dryck Hälsa

 

-------------------------

Länkar

The Endeavour

The official Endeavour website

 

Du är besökare sedan januari 2001

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster