SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

Solanderparken

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

Solanderföreningen
The Solander Society

Våren 1999 bildades Solanderföreningen i Öjebyn med syftet att skapa en park med ett minnesmonument för att befästa minnet av Daniel Solanders insatser. Redan hösten 1999 kunde monumentet "Solanders stenar" avtäckas. Minnesstenen är utformad av konstnären Sture Berglund och utförd av stenhuggaren Sven-Erik Bryggman. Materialet är granit tagen ur den lokala berggrunden . Lördagen den 1 juli 2000 kunde så landshövding Kari Marklund förrätta den högtidliga invigningen av Solanderparken i Öjebyn.

 

Solanderföreningens styrelse
Board of the Solander Society

 

Ordförande
Chairman

Åsa Wikman

     

V.Ordf

Roger Olofsson

 

 

 

Sekr Jonas Berglund      
Kassör Dan Svedberg      
Ledamot

Åsa Berglund

Ledamot

Karl-Erik Andersson

 

 

 

Ledamot

Birgitta Långhed

 

 

Ersättare Tage Wiklund    
Ersättare Ann-Louise Hedkvist      
Ersättare Ivar Gustafsson      

Solanderföreningens adress: Solanderföreningen, c/o Wikman, Hällanvägen 80, 943 35 Öjebyn
e-post/mail:
ordförande/chairman
eller/or
kassör/cashier/

Medlem blir du enklast genom att betala in årsavgiften (2011) 50 kr på föreningens
bankgiro 5256-6478. Ange namn och adress, e-mailadress och telefon.
Medlemskap innebär bl.a. att medlemmmen medger att Solanderföreningen om denne lagrar uppgifter rörande namn, adress, bostadsort,ålder och kön allt i enlighet med EU:s datalagringsddirektiv (GDPR).